ANBI

In het kader van de regels voor ANBI’s per 1 januari 2014, vindt u op deze pagina alle benodigde informatie en documenten.

Naam: Vereniging Rigdzin Community Nederland
KvK nummer: 34387261
Fiscaal nummer: 8222.28.415
Postadres: Prinses Irenelaan 200, 2273 DE Voorburg
Email: info@rigdzin.nl
Tel.: 0624234694

Doelstelling:

Het bevorderen en uitdragen van het Tibetaans boeddhisme door middel van:

  • Studie- en meditatiebijeenkomsten
  • Lezingen over boeddhisme en aanverwante gebieden
  • Meditatieweekends organiseren
  • Het uitnodigen van Tibetaanse Lama’s en monniken om les te geven (avonden en weekends)
  • Ontwikkelen van materiaal (boeken, CD’s, DVD’s)
  • Verspreiden van Boeddhistisch materiaal

Het beleidsplan van de vereniging kunt u hier downloaden.

Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Khawla (Gaula) Shehadeh
  • Secretaris: Olga Bychenko
  • Penningmeester: Vicky David

Geen van de hierboven genoemde bestuursleden ontvangt enige vorm van beloning voor de vrijwillige activiteiten die hij/zij onderneemt uit naam van de vereniging. Dit geldt ook voor de leden van de vereniging. Gemaakte onkosten worden uiteraard wel vergoed maar uitsluitend op basis van bonnen en/of facturen.

Ons activiteitenverslag van 2012 is hier te downloaden, het verslag van 2013 vindt u hier, het verslag van 2014 vindt u hier, het verslag van 2015 vindt u hier, het verslag van 2016 vindt u hier, het verslag van 2017 vindt u hier, het verslag van 2018 vindt u hier, het verslag van 2019 vindt u hier en het verslag van 2020 vindt u hier. het verslag van 2021 vindt u hier, het verslag van 2022 vindt u hier.

Het financiële verslag over 2012 is hier te downloaden, het verslag van 2013 vindt u hier, het verslag van 2014 vindt u hier, het verslag van 2015 vindt u hier, het verslag van 2016 vindt u hier, het verslag van 2017 vindt u hier, het verslag van 2018 vindt u hier, het verslag van 2019 vindt u hier en het verslag van 2020 vindt u hier. Het verslag van 2021 vindt u hier en het verslag van 2022 vindt u hier en het verslag van 2023 vindt u hier.