Ethische Gedragscode

Ethische richtlijnen zijn gebruikelijk in de meeste bedrijven, organisaties en overheidsinstanties. Als Dharma organisatie hanteren wij een hogere ethische norm dan in gewone organisaties gebruikelijk is. Het is immers een fundamentele verantwoordelijkheid om een ondersteunende, harmonieuze en veilige omgeving te creëren voor Dharma beoefening voor diegenen die bij onze gemeenschap betrokken zijn via ons centrum. Daarom is het van cruciaal belang om, als wij gedrag opmerken waarvan wij geloven dat het schadelijk is voor een individu of voor de gemeenschap als geheel, onze bezorgdheid daarover te onderkennen en uiten. Hiervoor hebben wij een aparte klachtenprocedure.

Wangedrag omvat onder andere, maar niet uitsluitend, fysiek of geestelijk geweld, seksuele intimidatie, onjuist gebruik van gemeenschapsgelden of -middelen voor persoonlijk gebruik en seksuele relaties tussen leraren en studenten. Het zal duidelijk zijn dat wangedrag door hen die vertrouwensposities bekleden de integriteit van de gemeenschap ernstig kan ondermijnen. Gebruikers van het centrum kunnen erdoor gedemoraliseerd raken en hun vertrouwen in het centrum verliezen.

De vijf boeddhistische voorschriften vormen de basis voor ethiek in Dzogchen Ling. Deze zijn:
1. niet doden (alle levende wezens).
2. niet nemen wat niet gegeven wordt.
3. geen aanstootgevend (seksueel) gedrag vertonen.
4. niet liegen.
5. geen bedwelmende stoffen gebruiken.

In aanvulling hierop is het volgende beleid vastgesteld:

Relaties
Leraren en stafleden moeten zorgvuldig afzien van gedrag dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als seksuele avances of intimidatie.

Juiste spraak
Leraren en –stafleden moeten goed opletten dat ze nooit roddelen over andere leraren, stafleden en bezoekers van het centrum of deze kleineren. Ook moeten ze grof of kwetsend taalgebruik vermijden. Taal die doelbewust kwetsend of pijnlijk is, dienen we niet te gebruiken. Als we gekwetst of boos zijn, moeten we wachten voordat we reageren en ons bezinnen op het effect en het nut van onze woorden. Met name wanneer bezoekers van het centrum gesprekken opvangen waarin andere leraren of studenten/bezoekers afgevallen worden, kan dit een negatieve invloed op hen hebben. Lastige gesprekken dienen achter gesloten deuren gevoerd te worden, ver van de openbare gedeelten van het centrum.

Als iemand de functie van leraar of een andere verantwoordelijke positie vervult, binnen onze organisatie (in het bestuur of in een commissie) dan wordt zij/hij verzocht de Ethische Gedragscode te ondertekenen, als bevestiging dat zij/hij bovenstaande heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.

Namens de BUN is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. De externe vertrouwenspersoon vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners. U kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de BUN via de onderstaande link:

Externe vertrouwenspersoon