Gift-Donatie

Slim schenken met een notariële akte, meer geven met hetzelfde geld!

Rigdzin Community Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een gift aan de vereniging is dus onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Een bijzonder interessante mogelijkheid is de periodieke gift. Deze periodieke gift is in tegenstelling tot de ‘gewone’ gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Voorwaarde voor volledige aftrekbaarheid van de gift is dat deze notarieel vastgelegd moet worden voor een minimale periode van vijf jaar. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u dus 16% tot 52% van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. Wij hopen natuurlijk dat u bereid bent om dit belastingvoordeel mee te schenken waardoor u meer geeft met hetzelfde geld. U kunt zelf het jaarlijkse voordeel berekenen met de Schenkcalculator.

Het opmaken van een notariële akte is heel eenvoudig. U kunt direct het online formulier invullen of het hier downloaden en met een pen invullen. Rigdzin Community Nederland neemt de notariskosten voor haar rekening bij een minimale schenking van € 150,- per jaar. Na het invullen van het formulier ontvangt u direct per e-mail een volmacht ter ondertekening en een concept akte.

Zodra u de volmacht ondertekent en met een kopie legitimatiebewijs opstuurt, maakt de notaris een akte op. U kunt ook een formulier downloaden invullen en opsturen. Klik hier om het aanvraagformulier voor een notariële schenking te downloaden. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar info@rigdzin.nl